image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu ve Görevleri

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Başkan

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Üye

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Üye

Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

Üye

Doç. Dr.  Harun ER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK

Üye

Doç. Dr. Süreyya GENÇ

Üye

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah YILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu DUMAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK Üye
Fakülte Sekreter V. Memduh ŞAHİN Üye

Bilg. İşlet. Emre ÇETİNKAYA

Üye

  KALİTE KOMİSYONU GÖREVLERİ

Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve fakültenin “Daima İleriye” vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.