image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu ve Görevleri

Prof. Dr. Fatma ÜNAL

                  Başkan                              

 

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ                                            

                           
                     Üye

                                                         

 

Prof. Dr. Umut SARAÇ

                     Üye

 

Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN

                     Üye

 

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

                     Üye  

Doç. Dr. Ferhunde K. ÖNER

                     Üye  

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ

                     Üye  

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK

                     Üye   

Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

                     Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah YILMAZ                      Üye  
Doç. Dr. Burcu DUMAN                      Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK                      Üye  
Fakülte Sekreteri Mehmet ÖZSAN                      Üye  

Bilg. İşlet. Songül KABATAŞ

                     Üye
 

Muhammed KÜÇÜKOKKA                                   

Fakülte Öğrenci Temsilcisi  

KALİTE KOMİSYONU GÖREVLERİ

Kalite komisyonunun görevi, Üniversitemizin stratejik planı ve fakültenin “Daima İleriye” vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve girişimcilikle ilgili kalitenin geliştirilmesi için iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve bu kapsamda elde edilen çalışmaları (Yıllık kurumsal iç değerlendirme, akreditasyon hazırlık raporları vb.) senatoya sunmaktır.