image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Şemaları


İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0003 Yabancı Uyruklu Öğretim Alımı Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0004 Yabancı Uyruklu Öğretim Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alım İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-00010 Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Ana Bilim Dalı Kurul Toplantıları
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı
İAŞ-0015 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama
İAŞ-0016 Doçent Atama
İAŞ-0017 Ders Görevlendirme İşlemleri (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018 Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021 Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0022 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik
İAŞ-0023 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesine Göre İşlemler
İAŞ-0024 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0028 Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri
İAŞ-0029 Arşivleme İşleri ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031 Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036 İmza ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040 Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044 Sendika ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0046 Açıktan ve Yeniden Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0047 Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması 
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090 Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0102 Yurt İçi ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0177 E-posta Açma Şifre Sıfırlama İş Akışı
İAŞ-0181 UBYS Yeni Kullanıcı Tanımı ve Şifre Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 40 d maddesi)
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0224 Ortak Dersler Sınavların Gerçekleştirilmesi
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0227 BAP Destekleme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0228 BAP Kapanış İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0229 BAP Satın Alma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0230 Dış Kaynaklı Diğer Proje İş Akış Şeması
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projesi İş Akış Şeması
İAŞ-0234 BÜNSEM Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0250 Ambar Devir ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Sayım ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0264 Kütüphane İlişik Kesme İş Akışı
İAŞ-0265 Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0266 Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Alma İş Akışı
İAŞ-0272 Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0273 Birim Gelen-Giden Evrak Kaydı-Sevki (KEP) İş Akış Şeması
İAŞ-0276 Banka Promosyonu Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0280 Öğrenci Kulübü Kuruluşu İş Akışı
İAŞ-0281 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0282 Erasmus+ Personel Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0285 Giyecek Yardımı İş Akışı
İAŞ-0286 Araç Görevlendirme
İAŞ-0290 Lojman Tahsis İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0291 Lojman Teslim Etme İş Akışı
İAŞ-0292 Kamu Konutları Geri Alma İş Akışı
İAŞ-0295 Bölüm Açma İş Akışı
İAŞ-0297 Eğitim Komisyonu Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0298 Mezuniyet Nedeniyle İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0299 Not Giriş İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0302 Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin Belgesi, Ders İçeriklerini Gösteren Belge Verme İş Akışı
İAŞ-0304 Öğrenci Otomasyon Sisteminde Değişiklik, Yenilik Yapılması İş Akışı
İAŞ-0308 Öğrencilerin Kendi İsteği ile Kayıt Sildirmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0310 Sınav Programı Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0311 Uluslararası Öğrenci Kaydı İş Akışı
İAŞ-0313 Yüzde On, Onur ve Yüksek Onur Verme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0315 Ön  Lisans-Lisans Program Açma İş Akışı