image/svg+xml
image/svg+xml

Çift Anadal ve Yandal Program DanışmanlarıÇİFT ANADAL DANIŞMANLARI

Program

Danışman

İletişim

E-posta

Türkçe Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ (2019-2020)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri KANSIZOĞLU (2020-2021)
Dr.Öğrt.Üyesi Arzu ÇEVİK (2021-2022)
0378 501 1000 -
0378 501 1000 -

okemiksiz@bartin.edu.tr
hbkansizoglu@bartin.edu.tr
acevik@bartin.edu.tr

Sosyal Bilgiler Öğretmenliğdi

Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Betül DEMİR 0378 501 1000 -

bdemir@bartin.edu.tr

Sınıf Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI 0378 501 1000 -

gavci@bartin.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp ZORLU 0378 501 1000 -

ezorlu@bartin.edu.tr

Resim-İş Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM 0378 501 1000 -

eyildirim@bartin.edu.tr

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK 0378 501 1000 -

volkanyuzuak@bartin.edu.tr

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR 0378 501 1000 -

rdundar@bartin.edu.tr
YAN DAL DANIŞMANLARI

Program

Danışman

İletişim

E-posta

Türkçe Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ (2019-2020)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri KANSIZOĞLU (2020-2021)
Dr.Öğrt.Üyesi Arzu ÇEVİK (2021-2022)
0378 501 1000 -
0378 501 1000 -

okemiksiz@bartin.edu.tr
hbkansizoglu@bartin.edu.tr
acevik@bartin.edu.tr

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Betül DEMİR 0378 501 1000 -

bdemir@bartin.edu.tr

Sınıf Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN 0378 501 1000 -

ybuyuksahin@bartin.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU 0378 501 1000 -

ezorlu@bartin.edu.tr

Resim-İş Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM 0378 501 1000 -

eyildirim@bartin.edu.tr

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Arş. Gör. Dr. Bekir GÜLER 0378 501 1000 -

bguler@bartin.edu.tr

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Arş. Gör. Dr. Pınar AKYILDIZ 0378 501 1000 -

pakyildiz@bartin.edu.tr

Özel Eğitim

Arş. Gör. Mahir UĞURLU 0378 501 10 00-

mugurlu@bartin.edu.tr