image/svg+xml
image/svg+xml

FAKÜLTE HAKKINDA GENEL BİLGİLER


        Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığının 15/9/2010 tarihli ve 16444 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2010 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmış; 30 Ekim 2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

        Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’nün Eğitim Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılması konusundaki teklifi 15/12/2010 ve 02/02/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür.


 • Eğitim Bilimleri Bölümü
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
   • + Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
  • Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
  • Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
  • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
  • Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
  • Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı
   • +Resim - İş Öğretmenliği Programı
  • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
  • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
   • +Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
  • Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
   • +İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
 • Özel Eğitim Bölümü
  • Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
  • İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
  • Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı
  • Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
   • +Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı
  • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
   • +Türkçe Öğretmenliği Programı
 • Temel Eğitim Bölümü
  • Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
  • Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
   • +Sınıf Öğretmenliği Programı
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
  • Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
  • İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı         + İngilizce Öğretmenliği