image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim

Adres: Bartın Üniversitesi, Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi 74100, Merkez/Bartın

Telefon: 0 378 501 10 00 / 2054 / 2063 / 2055

Faks: ----

  e-Posta: egitim@bartin.edu.tr

Facebook: https://www.facebook.com/BU.EgitimFakultesi/

Ulaşım için tıklayınız..

DEKANLIK

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Dekan

csemerci@bartin.edu.tr

0378 501 10 10

 

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Dekan Yardımcısı

fatmaunal@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2052

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah YILMAZ

Dekan Yardımcısı

emrullahyilmaz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL

Eğitim Bilimleri Bölümü


 

 

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ   (Dekan)

csemerci@bartin.edu.tr

 0378 501 10 10

 

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

nsemerci@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2300

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah YILMAZ (Dekan Yrd.)

emrullahyilmaz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Doç. Dr. Burcu DUMAN

bduman@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN

mfidan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Arş. Gör. Eda AKDOĞDU

eakdogdu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD


 

 

Doç. Dr. Sinem TARHAN

snmtarhan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2070

 

Doç. Dr. Metin DENİZ

mdeniz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp ZORLU

ezorlu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2076

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ

bsakyuz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda Ç. KÖKSAL

ecurukvelioglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2076

 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS

iulus@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2075

 

Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

htas@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Arş. Gör. M. Enes KESKİNKILIÇ

ekeskinkilic@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Eğitim Yönetimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi S. Eda ÖZKAYRAN

sekartal@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

gsahan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Arş. Gör. Ömer YILMAZ

omeryilmaz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD


 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

semasulak@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Beyza AKSU DÜNYA

baksu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Arş. Gör. Mehmet Can DEMİR

mehmetdemir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 


Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

hkaygin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat DEBBAĞ

mdebbag@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Arş. Gör. Dilek AYDIN

daydin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Temel Eğitimi Bölümü


Sınıf Eğitimi ABD 

 

 

Doç. Dr. Muamber YILMAZ

muamberyilmaz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2087

 

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

aysederya@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2067

 

Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN

mkocaarslan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2088

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN

ybuyuksahin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2065

 

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Arş. Gör. Fatma DEMİRCİ

fatmademirci@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi ABD

 

Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

adindar@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Doç. Dr. Cemal TOSUN

ctosun@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2077

 

Prof. Dr. Umut SARAÇ

usarac@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2072

 

Doç. Dr. Yılmaz KARA

ykara@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2078

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK

volkanyuzuak@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜLER

bguler@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Arş. Gör. Dr. Burak KİRAS

bkiras@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Matematik Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜN

ozgegun@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2079

 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA

nusta@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2080

 

Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

bgokkurt@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2074

 

Arş. Gör. Fatih TAŞ

fatihtas@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Arş. Gör. Dr. Pınar AKYILDIZ

pakyildiz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü


 


 


 

 

 Türkçe Eğitimi ABD


 

Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ

sedatbalyemez@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR

serpilozdemir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2086

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ 

okemiksiz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2090

 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇEVİK

acevik@kbartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2084

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri KANSIZOĞLU

hbkansizoglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2085

 

Arş. Gör. Furkan Kadir TOPÇU

ftopcu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Arş. Gör. Ebubekir EROĞLU

eeroglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

 


Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD 


 

 

 

Doç. Dr. Fatma ÜNAL (Dekan Yrd.)

fatmaunal@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2052

 

Doç. Dr. Harun ER

haruner@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2081

 

Doç. Dr. Ayşegül TURAL

atural@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2083

 

Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK

belmabarak@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2082

 

Dr. Öğr. Üyesi Davut GÜREL

dgurel@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2069

 

Arş. Gör. Şemsettin AKDENİZ

sakdeniz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi ABD

Doç. Dr. Süreyya GENÇ

sgenc@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2061

 

Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER

ferhundekucuksen@hotmail.com

0378 501 10 00 / 2060

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar KARAMAN GÜVENÇ

bguvenc@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2062

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM

eyildirim@bartin.edu.tr

0378 501 10 00

 

Arş. Gör. İsmail EYÜPOĞLU

ieyupoglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Müzik Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Sevan NART

sevannart@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Reha SARIKAYA

rsarikaya@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren DOĞAN

cdogan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2063

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi ABD

 Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK

bsenturk@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2066

 

 Dr. Öğr. Üyesi Kaine GÜLÖZER

kgulozer@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Erdi ŞİMŞEK

esimsek@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2068

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökhan BİÇER

agokhanbicer@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2089

 

Arş. Gör. Kenan ÇETİN

kenancetin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

Arş. Gör. Betül ÇİMENLİ

bcimenli@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

Memduh ŞAHİN

Fakülte Sekreter V.

msahin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2054

 

Yeşim DUYMUŞ

Personel İşleri

yoztamur@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2058

 

Songül KABATAŞ

Personel İşleri

skabatas@bartin.edu.tr

0378 501 10 10 /2058

 

Emre ÇETİNKAYA

Öğrenci İşleri

ecetinkaya@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2056

 

Elif POLAT

Öğrenci İşleri

epolat@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2057

 

Ali SÖNMEZ

Mali İşler

asonmez@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 2064

 

Görevli Odası

 

 

0378 501 10 00 / 

 

Kalite ve Akreditasyon Kanıt Odası

 

 

0378 501 10 00 /