image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Elçisi


Doçent Doktor Ramazan YILMAZ

    (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)

Doktor Öğretim Üyesi Burcu DUMAN

    (Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı)

Doktor Öğretim Üyesi Sema SULAK

    (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı)