image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve VizyonÜniversitemiz Misyonu
Bartın Üniversitesi’nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.

Üniversitemiz Vizyonu
Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.
 
Fakültemiz Misyonu
Eğitim Fakültesi'nin misyonu, insan onuruna yakışan katılımcı bir ortamda sürekli iyileşmeyi, girişimciliği ve sürdürülebilirliği esas alan bir yaklaşımla evrensel standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüterek yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında saygın ve öncü bir olmaktır.

Fakültemiz Vizyonu
Daima ileriyi hedefleyen ulusal ve uluslararası  düzeyde öncü bir fakülte.