image/svg+xml
image/svg+xml

Fakültemiz Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.


Eğitim Fakültesi Akademik Kurulu Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan UZUN'un katılımlarıyla, Dekan Prof. Dr. Çetin SEMERCİ yönetiminde 17.01.2019 Perşembe günü toplandı. Kurulda Fakültemizin içinden geçtiği kalite ve akreditasyon süreci, öğretim elemanlarının akademik performansları ve eğitim öğretimle ilgili genel hususlar ele alındı.  Ayrıca, Fakültemizin Kalite Karnesinde yer alan göstergeler büyüteç alındı, yıllara göre hedeflenen performans ve gerçekleşen performans kıyaslaması yapıldı.  Toplantı sonunda, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan UZUN'un da teşrif ettiği, öğretim elemanlarının geniş katılımıyla bir yemek organizasyonu yapıldı.
  • Resim-İş Öğretmenliği Öğrencilerinden Online Mezuniyet Sergisi

  • Eğitim Fakültesi Öğrencilerimiz Proje Başarılarını Sürdürüyor.

  • Fakültemiz Resim-İş Öğretmenliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinden Sanal Karma Afiş Sergisi

  • Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Beyza AKSU DÜNYA'nın TÜBİTAK ARDEB Covid-19 kapsamında projesi kabul edildi

  • Fakültemiz Yönetim Kurulu Video Konferans Yöntemiyle toplandı.

  • Fakültemiz 3 Lisans programı daha akredite edildi.

  • “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

  • Üniversitemizde ve Fakültemizde akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

  • Köy Enstitülerinin 80. Yılında Eğitim Fakültelerine Bir Çıkarım

  • Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü Fakültemiz Dergisi’ndeki yayınında anlattı