Fakültemiz Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.


Eğitim Fakültesi Akademik Kurulu Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan UZUN'un katılımlarıyla, Dekan Prof. Dr. Çetin SEMERCİ yönetiminde 17.01.2019 Perşembe günü toplandı. Kurulda Fakültemizin içinden geçtiği kalite ve akreditasyon süreci, öğretim elemanlarının akademik performansları ve eğitim öğretimle ilgili genel hususlar ele alındı.  Ayrıca, Fakültemizin Kalite Karnesinde yer alan göstergeler büyüteç alındı, yıllara göre hedeflenen performans ve gerçekleşen performans kıyaslaması yapıldı.  Toplantı sonunda, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan UZUN'un da teşrif ettiği, öğretim elemanlarının geniş katılımıyla bir yemek organizasyonu yapıldı.
  • 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi “Fakülte Akademik Kurul Toplantısı” Gerçekleştirildi.

  • Fakültemizin uluslararası projesi kabul edildi.

  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı Yapıldı.

  • "O Köy Bilim Köyümüzdür" Projesi Ulusal Basında...

  • TÜBİTAK 2242- Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nda Büyük Başarı

  • Fakülte-Okul işbirliği kapsamında fakültemiz ve ilimizde bulunan okullar toplantıda bir araya geldi.

  • Fakültemiz 2019 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Sınıf öğretmenliği programı 2. sınıf öğrencilerinden "Oyuncak Kütüphanesi" projesine destek.

  • Fakültemiz Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri ders kapsamında yaptıkları materyalleri Akçalı İlkokulunda sergilediler.

  • "Geleceğimiz için SIFIR ATIK" Etkinliği gerçekleştirildi.