image/svg+xml
image/svg+xml

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE AKREDİTASYON KONULU TOPLANTI

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Çetin SEMERCİ başkanlığında 06.02.2019 tarihinde Sözel derslik binasında toplandı.  Toplantıda Fakültemizin içinden geçtiği akreditasyon süreci konusunda değerlendirmeler yapıldı. Dekan Prof. Dr. Çetin SEMERCİ açılış konuşmasında, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalının akreditasyon sürecini tamamladığını ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Matematik Eğitimi Ana Bilim Dallarının da  akredite olmak için EPDAD'a başvuru yaptığını açıkladı.  Daha sonra, Türkçe Eğitimi ABD Başkanı Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ akreditasyon sürecinde edindikleri tecrübeleri Öğretim Elamanlarına aktardı. Son olarak, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma ÜNAL akreditasyon sürecinde yapılması gerekenler ve birimlerden beklentiler üzerinde durdu.
  • Resim-İş Öğretmenliği Öğrencilerinden Online Mezuniyet Sergisi

  • Eğitim Fakültesi Öğrencilerimiz Proje Başarılarını Sürdürüyor.

  • Fakültemiz Resim-İş Öğretmenliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinden Sanal Karma Afiş Sergisi

  • Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Beyza AKSU DÜNYA'nın TÜBİTAK ARDEB Covid-19 kapsamında projesi kabul edildi

  • Fakültemiz Yönetim Kurulu Video Konferans Yöntemiyle toplandı.

  • Fakültemiz 3 Lisans programı daha akredite edildi.

  • “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

  • Üniversitemizde ve Fakültemizde akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

  • Köy Enstitülerinin 80. Yılında Eğitim Fakültelerine Bir Çıkarım

  • Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü Fakültemiz Dergisi’ndeki yayınında anlattı