image/svg+xml
image/svg+xml

"Eğiticilerin Eğitimi" etkinliği gerçekleştirildi.

 
Fakültemiz tarafından “Eğiticilerin Eğitimi (Sürekli İyileşme Eğitimi)” semineri düzenlendi. Seminere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuriye Semerci, dekan yardımcıları, bölüm ve ana bilim dalı başkanları ile öğretim elemanları olmak üzere 47 kişi katılmıştır.

“Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Teknolojileri ve Ölçme Değerlendirme” konularında düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi (Sürekli İyileşme Eğitimi)” seminerinin Fakültemizde geçmiş yıllarda yapılan bazı araştırmalar ve akreditasyon sürecine dayalı olarak yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Çetin SEMERCİ, bu eğitimin tüm fakültelerde sistematik bir şekilde verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Seminerin iki aşamalı olarak yapılandırıldığını; birinci aşamada ders konusu ve amacına dayalı olarak öğretim yöntem ve tekniklerinde çeşitlilik sağlanması, ders materyallerinin etkin kullanılması, dersin bireysel farklılıklar dikkate alınarak planlanması, etkili iletişim kurulması ve öğretim teknolojilerinden yararlanılması gibi konularda genel bir farkındalığın oluşturulmasının; ikinci aşamada ise her bir alanda ayrı ayrı yapılacak çalıştaylarla hâlihazırdaki eksikliklerimizin tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti. Nihai amacın bir ekol oluşturmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Semerci, sahip olunan ortak anlayışın ve huzurlu çalışma ortamının bu sürecin başarıya ulaşmasını sağlayacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.
Seminerde söz alan Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ailesinin bir üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek başladığı konuşmasında, eğitimde bir paradigma değişikliğinin yaşandığına ve bu değişikliğin Eğitim Fakültelerinin yapı ve işlevlerinde de bir değişiklik yaşanmasının gerekliliğini beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Fiziksel ortam, öğrenci, öğretmen, müfredat ve değerlendirme gibi boyutlarda eğitimde ne gibi değişim ve dönüşümün yaşandığı konusunu pozitivist ve yorumsamacı eğitim paradigmaları açısından karşılaştırmalı olarak ele alan Prof. Dr. GÜÇLÜ, yorumsamacı eğitim paradigmasının bir gereği olarak tüm paydaşların sürece dâhil edildiği, renkli, katılımcı, yatay örgütlenmenin olduğu, öğretmenlerin öğrenme sürecinde kolaylaştırıcı rol üstlendiği, öğrencilerinse kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabildiği bireysel farklılıklara duyarlı bir eğitim anlayışının benimsenmesi ve öncelenmesi gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.
 
Eğitimde planlamadan uygulamaya kadar her unsurun başarıya ulaşmasında eğitim programlarının oldukça önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ; bireysel ve kültürel değerleri özümsemiş topluma yararlı bir insan tipinin yetiştirilmesinin programlar aracılığıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. SEMERCİ bu kritik işlevine rağmen eğitim programları konusunda yeterli farkındalığa sahip olunmadığının, bu yüzden de yapılacak eğitimlerin bu eksikliği giderme noktasında önemli olduğunun altını çizdi.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Deniz ise yaptığı konuşmasında, benimsenen yaklaşımların gerçekte ne kadarının uygulanabildiği ve amaçlanan hedeflerin ne düzeyde gerçekleştirilebildiği konusunun da irdelenmesi gerektiğine dikkat çekti.  Kuramsal olanın somut olarak yaşama nasıl yansıtılabileceği üzerinde durulmasının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. DENİZ; öğretmenlik deneyimlerinden ve kültürel geçmişimizden örneklerle zenginleştirdiği konuşmasını empati, hoşgörü ve saygı gibi kavramlara yaptığı atıflarla noktaladı.

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu DUMAN ise konuşmasında 21. yüzyıl becerilerinin kazanılması sürecine katkı sağlayacak yöntem ve tekniklere değinerek dersin amaçlarına yönelik olarak öğretim tekniklerinin nasıl düzenlenebileceğine ilişkin genel bir çerçeve ortaya koydu. Öğretmenlik Genel Yeterlilikleri ve Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlikler Çerçevesi’nde de yöntem ve tekniklere değinildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi DUMAN, kalite ve akreditasyon süreçlerinde bu yöndeki eğitimlerin ve eğitimler sonucunda geliştirilecek farkındalığın önemli olduğuna dikkat çekti.

Seminerde ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, öğretim teknolojileriyle ilgili genel bir çerçeve ortaya koyduktan sonra ekran okuma ve yazmadan özel eğitime kadar birçok alanda kullanılan “Göz İzleme Teknolojisi” hakkında bilgiler verdi. Ölçme ve değerlendirmede sıkça yapılan hatalara değinen Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK ise bu hataların en aza indirgenmesi noktasında alınabilecek önlemler üzerinde durdu. Test ve madde analizinde kullanılabilecek TAP İstatistiğinin de tanıtımını yapan Dr. Öğr. Üyesi SULAK, katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi. Seminer, katılım belgelerinin takdiminin ardından Eğitim Fakültesi ailesinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
  • 24 Kasım Öğretmenler Günü Çoşkuyla Kutlandı

  • 7. Geleneksel Öğretmenler Günü Koşusu Düzenlendi

  • MÜDEK'e Yapılacak Akreditasyon Başvurusu İçin Toplantı Düzenlendi

  • Bartın Üniversitesinin Sürdürülebilir Başarısı: TÜBİTAK 2209-A Projelerinde 6 Dönemdir İlk 5'te

  • Program Akreditasyon Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

  • Program Akreditasyon Komisyonu Birtakım Ziyaretlerde Bulundu

  • Program Akreditasyon Komisyonu Toplantı Düzenledi

  • BARÜ'de Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Fuarı Düzenlendi

  • 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları İçin Toplantı Yapıldı

  • İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi Arasındaki İş Birliği Çalışmaları Devam Ediyor