image/svg+xml
image/svg+xml

Personel Formları


FRM-0019 Hizmet İçi Eğitim Birim Yöneticisi Değerlendirme Formu
FRM-0020 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
FRM-0021 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
FRM-0024 Katılım Belgesi
FRM-0027 Oryantasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi
FRM-0028 İdari Personel Uyum Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0032 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FRM-0033 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
FRM-0038 Akademik Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0039 İdari Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0043 Önerilen veya Talep Edilen Eğitimler Listesi
FRM-0044 Eğitine Katılacak Personel Listesi
FRM-0045 Araç Yolcu Listesi Formu
FRM-0046 Etkinlik Talep Formu
FRM-0447 Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlisi Ders Verme Talep Formu
FRM-0048 Teknik Gezi Taşıt Talep Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu
FRM-0058 Dergi E-Dergi İstek Formu
FRM-0061 Kitap E-Kitap İstek Formu
FRM-0062 Kitap İstek Listesi
FRM-0064 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Fotokopisi İstek Formu
FRM-0065 Makale İstek Formu
FRM-0067 Veri Tabanı Öneri İstek Formu
FRM-0068 BİDB-Arıza Bildirim Formu
FRM-0069 Kulüp Web Sayfası Elektronik E-Posta İstek ve Şifre Değişikliği Formu
FRM-0070 ÜBYS Yeni Kullanıcı Oluşturma Değişilik Formu
FRM-0071 Web Sitesi Talep Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu
FRM-0119 Program İle İlgili Bilgiler Şablonu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0124 Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0126 Bağlı Birimler Arası Boş Kadro Kullanma ve Aktarma İzin Talep Formu
FRM-0127 Boş Akademik Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0128 Boş İdari Kadro Değişiklik Listesi
FRM-0129 Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0132 Dolu Akademik Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0133 Dosya Devir Dizi Pusulası
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için)
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0139 Görevlendirme Desteği Ortak Yazar Muvafakat Belgesi
FRM-0140 Görevlendirme Desteği Sorumlu Yazar Taahhüt Belgesi
FRM-0141 Güvenlik Soruşturma Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0144 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
FRM-0145 Jüri Ücret Beyan Formu
FRM-0146 Kadro Devir Cetveli
FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu
FRM-0148 Kadro Talep Formu
FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı 
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0153 Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyelerine Değerlendirme Formu-Beyanname
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0163 Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yükseokul ve Rektörlüğüne Bağlı Birimler İçin)
FRM-0166 Özgeçmiş ve Eserler Listesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0172 Kısas Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0173 Serbest Bırakılması İstenen Akademik Kadro Listesi
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0179 Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
FRM-0180 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
FRM-0181 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet ve Değerlendirme Raporu Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 İdari Personel KurumDışı Naklen Talep Dilekçesi
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0199 Etkinlik Memnuiyet Anketi
FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0286 Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Formu
FRM-0298 Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması Ön Bilgi Formu
FRM-0299 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına İlk Defa Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0316 Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı
FRM-0317 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi
FRM-0318 Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu
FRM-0319 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Dilekçesi
FRM-0320 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuru Formu
FRM-0321 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Bilgi Formu
FRM-0322 Etik Kurulu Taahhütname
FRM-0323 Genel Mal Bildirim Teslim Tutanağı
FRM-0335 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
FRM-0336 Personel Kimlik Kartı Teslim Tutanağı
FRM-0337 Çift Anadal (ÇAP) Sonuç Formu
FRM-0338 Muafiyet ve İntibak Sonuç Formu
FRM-0339 Yandal Sonuç Formu
FRM-0344 Eğitim-Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0345 Toplantı Katılım Tutanağı
FRM-0346 Öğretim Elemanı Uyum Eğitimi Katılımı Formu
FRM-0352 Araştırma Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0353 Öğretim Görevlisi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0354 Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreçleri Kontrol Formu
FRM-0355 Görevden Ayrılma-İstifa Talep Formu
FRM-0356 Öğrenim Değerlendirme Talep Formu
FRM-0357 Hazırlık Eğitimi Değerlendirme Talep Formu
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0359 Hizmet Birleştirme Talep Formu
FRM-0384 Geçici Doçentlik Belgesi için Kurum Talep Formu
ÇZG-0001 Arşiv Doküman Materyal Takip Çizelgesi
ÇZG-0002 Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi
ÇZG-0003 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Takip Çizelgesi
ÇZG-0004 Kısmi Zamanlı Öğrenci Günlük Devam Çizelgesi
ÇZG-0005 Günlük Temizlik Kontrol Çizelgesi
ÇZG-0006 İşçi Günlük Devam Çizelgesi
ÇZG-0007 Tuvalet Temizlik Takip Çizelgesi
ÇZG-0008 Genel Sınav Ücretlerinin Tahakkukuna Esas Çizelge
ÇZG-0009 Norm Kadro Planlama Çizelgesi
ÇZG-0010 Enerji Verimliliği Kontrol Çizelgesi
ÇZG-0011 Ders Dağılım Çizelgesi
ÇZG-0012 Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesi