image/svg+xml
image/svg+xml

Öğrenci Danışmanlıkları


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenci Danışmanlıkları

 1. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ - (0378 501 10 00 / ) - bsakyuz@bartin.edu.tr
 2. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS - (0378 501 10 00 /2075 ) - iulus@bartin.edu.tr
 3. Sınıf          Doç. Dr. Sinem TARHAN -  (0378 501 10 00 /2070 ) - snmtarhan@bartin.edu.tr 
 4. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU - (0378 501 10 00 /2076) -  ezorlu@bartin.edu.tr 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK - (0378 501 1000 / ) - volkanyuzuak@bartin.edu.tr
 2. Sınıf          Doç. Dr. Cemal TOSUN (0378 501 1000 / 2077) - ctosun@bartin.edu.tr
 3. Sınıf          Doç. Dr. Yılmaz KARA (0378 501 1000 / 2078) - ykara@bartin.edu.tr 
 4. Sınıf          Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR - (0378 501 1000 / 1096 ) - adindar@bartin.edu.tr

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf          Arş. Gör. Dr. Fatih TAŞ - (0378 501 1000 / 1120) - fatihtas@bartin.edu.tr
 2. Sınıf          Dr. Ögr. Üyesi Özge GÜN - (0378 501 1000 / 2079) - ozgegun@bartin.edu.tr
 3. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA - (0378 501 1000 /2080 ) - nusta@bartin.edu.tr
 4. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR - (0378 501 1000 / ) - rdundar@bartin.edu.tr

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf           Doç. Dr. Ayşegül TURAL - (0378 501 1000 /2083 ) - atural@bartin.edu.tr 
 2. Sınıf           Doç. Dr. Harun ER - (0378 501 1000 /2081 ) - haruner@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK - (0378 501 1000 / 2082) - belmabarak@bartin.edu.tr 
 4. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Betül DEMİR  -  (0378 501 1000 / ) - bdemir@bartin.edu.tr 

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf           Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ - (0378 501 1000/2098) - sedatbalyemez@bartin.edu.tr 
 2. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇEVİK -  (0378 501 1000 /2084 ) - acevik@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri KANSIZOĞLU -  (0378 501 1000 /2085 ) - hbkansizoglu@bartin.edu.tr
 4. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ -  (0378 501 1000 / 2090 ) - okemiksiz@bartin.edu.tr

 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Zerrin MERCAN - (0378 501 1000 / ) - zmercan@bartin.edu.tr 
 2. Sınıf          Doç. Dr. Muamber YILMAZ -  (0378 501 1000 / 2087) - muamberyilmaz@bartin.edu.tr
 3. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN  (0378 501 1000 / 2065) - ybuyuksahin@bartin.edu.tr
 4. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI - (0378 501 1000 /2065 ) - gavci@bartin.edu.tr 

 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

       1. Sınıf         Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM (0378 501 10 00 / ) - eyildirim@bartin.edu.tr 
       2. Sınıf         Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM (0378 501 10 00 / ) - eyildirim@bartin.edu.tr 
       3.Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Bahar KARAMAN GÜVENÇ  (0378 501 10 00 / ) -  bguvenc@bartin.edu.
       4.Sınıf          Doç. Dr. Süreyya GENÇ  (0378 501 10 00 / ) - sgenc@bartin.edu.tr 
     

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

       1. Sınıf         Arş. Gör. Kenan ÇETİN (0378 501 10 00 /1184 )  - kenancetin@bartin.edu.tr 
       2. Sınıf         Arş. Gör. Kenan ÇETİN (0378 501 10 00 /1184 )  - kenancetin@bartin.edu.tr 
       3. Sınıf         Dr. Öğr. Üyesi Erdi ŞİMŞEK (0378 501 10 00 / 2068 ) -  esimsek@bartin.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

       Tüm Sınıflar  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN - (0378 501 1000 /) - mfidan@bartin.edu.tr