Öğrenci Danışmanlıkları


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrenci Danışmanlıkları

 1. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Sinem TARHAN -  (0378 501 10 00 / 1163) - snmtarhan@bartin.edu.tr 
 2. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU - (0378 501 10 00 / 1178) -  ezorlu@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ - (0378 501 10 00 / 1150) - bsakyuz@bartin.edu.tr 
 4. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS - (0378 501 10 00 / 1155) - iulus@bartin.edu.tr

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf          Doç. Dr. Yılmaz KARA (0378 501 1000 / 1102) - ykara@bartin.edu.tr
 2. Sınıf          Doç. Dr. Umut SARAÇ - (0378 501 1000 / 1126) - usarac@bartin.edu.tr
 3. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK - (0378 501 1000 / 1101) - volkanyuzuak@bartin.edu.tr
 4. Sınıf          Doç. Dr. Cemal TOSUN (0378 501 1000 / 1100) - ctosun@bartin.edu.tr

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Neslihan USTA - (0378 501 1000 / 1104) - nusta@bartin.edu.tr
 2. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR - (0378 501 1000 / 1104) - rdundar@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf          Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR - (0378 501 1000 / 1112) - bgokkurt@bartin.edu.tr
 4. Sınıf          Dr. Ögr. Üyesi Özge GÜN - (0378 501 1000 / 1124) - ozgegun@bartin.edu.tr

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf           Arş. Gör. Dr. Belma BARAK - (0378 501 1000 / 1107) - belmabarak@bartin.edu.tr 
 2. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Davut GÜREL - (0378 501 1000 / 1135) - dgurel@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf           Doç. Dr. Ayşegül TURAL -  (0378 501 1000 / 1144) - atural@bartin.edu.tr 
 4. Sınıf           Arş. Gör. Dr. Görkem AVCI - (0378 501 1000 / 1107) - gavci@bartin.edu.tr 

 

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri KANSIZOĞLU -  (0378 501 1000 / 1135) - hbkansizoglu@bartin.edu.tr 
 2. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ -  (0378 501 1000 / 1152) - okemiksiz@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZDEMİR -  (0378 501 1000 / 1144) - serpilozdemir@bartin.edu.tr 
 4. Sınıf           Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ -  (0378 501 1000 / 1176) - sedatbalyemez@bartin.edu.tr 

 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

 1. Sınıf           Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN  (0378 501 1000 / 1081) - ybuyuksahin@bartin.edu.tr
 2. Sınıf          Arş. Gör. Dr. Sedat TURGUT -  (0378 501 1000 / 1081) - sturgut@bartin.edu.tr 
 3. Sınıf          Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCAARSLAN -  (0378 501 1000 / 1127) - mkocaarslan@bartin.edu.tr
 4. Sınıf          Doç. Dr. Muamber YILMAZ -  (0378 501 1000 / 1147) - muamberyilmaz@bartin.edu.tr

 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

       1. Sınıf         Dr. Öğr. Üyesi Bahar KARAMAN GÜVENÇ  (0378 501 10 00 / 2062)  bguvenc@bartin.edu.tr 
       2. Sınıf         Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER (0378 501 10 00 / 2060)  foner@bartin.edu.tr 
       3. Sınıf         Dr. Öğr. Üyesi Bahar KARAMAN GÜVENÇ (0378 501 10 00 / 2062)  bguvenc@bartin.edu.tr 
       4. Sınıf         Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER  (0378 501 10 00 / 2060)  foner@bartin.edu.tr 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

       1. Sınıf         Arş. Gör. Betül ÇİMENLİ (0378 501 10 00 / 1091)   bcimenli@bartin.edu.tr 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

       Tüm Sınıflar  Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI - (0378 223 5161) - bcukurbasi@bartin.edu.tr