Üniversitelerin Kurumsal Akreditasyonla İlgili Değerlendirici Eğitimleri Yapıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat YAZCI, Dekanımız Prof. Dr. Çetin SEMERCİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim ÇELİK ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Fatma ÜNAL YÖKAK tarafından 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 5-7/3/2020 tarihinde “Değerlendirici Eğitimi Programına" katıldı.
Kurumsal Dış Değerlendirme programı ve Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) adına bir yükseköğretim kurumunu değerlendirmek üzere görev yapacak değerlendiricilerle değerlendirme esaslarının belirlenmesi ve geliştirilmesi için yapılan toplantıda önemli kararlar alındı.
Üç gün süren toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ve çok sayıda akademisyen katıldı. Birçok sunum ve konuşmanın yapıldığı toplantıda çeşitli etkinliklere de yer verildi. Toplantılar “Değerlendirici Yetkinlik Sınavı” ile sona erdi.
Üniversitelerin Kurumsal Akreditasyon Programı için değerlendirici eğitimini önemseyen ve destek veren  Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan UZUN'a teşekkür ederiz.
  • Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Beyza AKSU DÜNYA'nın TÜBİTAK ARDEB Covid-19 kapsamında projesi kabul edildi

  • Fakültemiz Yönetim Kurulu Video Konferans Yöntemiyle toplandı.

  • Fakültemiz 3 Lisans programı daha akredite edildi.

  • “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

  • Üniversitemizde ve Fakültemizde akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

  • Köy Enstitülerinin 80. Yılında Eğitim Fakültelerine Bir Çıkarım

  • Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü Fakültemiz Dergisi’ndeki yayınında anlattı

  • Fakültemiz Öğretim Elemanları ile Video Konferans Yöntemiyle Değerlendirme Toplantısı

  • Üniversitemiz bünyesindeki ‘Sanal Kütüphane’ ile milyonlarca yayına erişmek mümkün

  • Üniversitemizdeki tüm alanlar dezenfekte ediliyor.