image/svg+xml
image/svg+xml

“Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN ’in yürütücülüğünü yaptığı “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.
2018 yılında ilki başarıyla gerçekleştirilen proje bilim toplum bağını güçlendirerek yerel ve ulusal basında yer almıştı. Anne çocuk doğa eğitimini bilim ve sanatla sunan proje ekibi alanda uygulamalı etkinlikler yürütmektedirler. Bu sene de güçlü kadrosuyla çalışmaya hazır olan ekipte Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Bekir GÜLER, Öğr. Gör. Dr. Reha SARIKAYA, Arş. Gör. İsmail EYÜPOĞLU, Arş. Gör. Fatih TAŞ ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevgi KINGIR yer almaktadır.  Ayrıca, Düzce Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğba ECEVİT ve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan Öğretmen Dr. Dilber ACAR ekibe eğitmen olarak destek sunmaktadırlar. Ekibin dinamiğini oluşturan Eğitim Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden; Gamze DAĞKOÇAK, Turgut ASLAN, Nail ŞAHİN, Faruk KAHRAMAN, Yasemin ÜLGER, Orhan AKTAŞ, Halime DOĞRU rehber kadroda yer almaktadır.
  • Resim-İş Öğretmenliği Öğrencilerinden Online Mezuniyet Sergisi

  • Eğitim Fakültesi Öğrencilerimiz Proje Başarılarını Sürdürüyor.

  • Fakültemiz Resim-İş Öğretmenliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinden Sanal Karma Afiş Sergisi

  • Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Beyza AKSU DÜNYA'nın TÜBİTAK ARDEB Covid-19 kapsamında projesi kabul edildi

  • Fakültemiz Yönetim Kurulu Video Konferans Yöntemiyle toplandı.

  • Fakültemiz 3 Lisans programı daha akredite edildi.

  • “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

  • Üniversitemizde ve Fakültemizde akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

  • Köy Enstitülerinin 80. Yılında Eğitim Fakültelerine Bir Çıkarım

  • Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü Fakültemiz Dergisi’ndeki yayınında anlattı