image/svg+xml
image/svg+xml

Köy Enstitülerinin 80. Yılında Eğitim Fakültelerine Bir Çıkarım

 Köy Enstitüleri, nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde olması sebebiyle köy hayatına dönük bir öğretmen tipi yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940’da 3803 Sayılı Kanunla açılmıştır. Bu enstitüler, ilkokul sonrası beş yıllık eğitimi kapsamaktadır. 1940-1948 yılları arasında 21 Köy Enstitüsü açılmış ve 17341 öğretmen yetiştirilmiştir. Köy Enstitüleri, 1954 yılında 6234 Sayılı Kanunla kapatılarak altı yıl süreli ilköğretmen okullarına dönüştürülmüştür. O zamanın şartlarında öğretmen adayları, köy ortamında çalışacakları için köy yaşamıyla ilgili her türlü bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştiriliyordu.

Köy Enstitülerinden alınabilecek derslerden biri, bugünkü şartlarda öğrenciler Eğitim Fakültelerinde geleceğin şartlarına göre yetiştirilmeli düşüncesidir. Koronavirüs gibi salgınlar da dahil olmak üzere öğrencilerimizi her türlü tehlikeden koruyacak ve yaşamını daha mutlu sürdürebileceği küçük beceriler sertifikasına sahip olması gerekir. Bu becerileri öğrencilere kazandırmakta doktor, veteriner veya mühendis yapmak gibi bir çaba bulunmamaktadır. Örneğin öğretmen, öğrencisi rahatsızlandığı zaman ilkyardımı (müdahaleyi) yapar ve gereken yere yönlendirir. Eğitim Fakültesi mezunu bir öğretmen adayının aşağıda verilen bazı beceri sertifikalarına sahip olması gerekir.
 
İlk yardım
Salgınlarla başa çıkma yolları   
Evlilik eğitimi
Elektrik işleri
Musluk tamiri
Deprem eğitimi
Yangın eğitimi
İletişim
Spor eğitimi
Yaşlı bakımı
Teknolojinin eğitimde kullanımı
Uzaktan eğitim
Uzaktan danışmanlık ve rehberlik
Protokol bilgisi
Ağaç yetiştirme
Araba lastiği değiştirme
Öfke yönetimi
Sosyal medya kullanımı     
 
Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının yukarıdakiler gibi bilgi ve beceriyle yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle Köy Enstitülerinin 80. yılını kutlar 172 yıllık öğretmen yetiştirme serüvenimizden dersler alınmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla
                                                                                                               Prof.Dr. Çetin Semerci
  • Resim-İş Öğretmenliği Öğrencilerinden Online Mezuniyet Sergisi

  • Eğitim Fakültesi Öğrencilerimiz Proje Başarılarını Sürdürüyor.

  • Fakültemiz Resim-İş Öğretmenliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinden Sanal Karma Afiş Sergisi

  • Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Beyza AKSU DÜNYA'nın TÜBİTAK ARDEB Covid-19 kapsamında projesi kabul edildi

  • Fakültemiz Yönetim Kurulu Video Konferans Yöntemiyle toplandı.

  • Fakültemiz 3 Lisans programı daha akredite edildi.

  • “Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2” adlı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

  • Üniversitemizde ve Fakültemizde akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

  • Köy Enstitülerinin 80. Yılında Eğitim Fakültelerine Bir Çıkarım

  • Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü Fakültemiz Dergisi’ndeki yayınında anlattı