“Ders Bilgi Paketlerinin Yeterlilikler Açısından İyileştirilmesi Çalıştayı”

Bartın Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında, Kalite Koordinatörlüğü Eğitim ve Öğretim Birimi tarafından “Ders Bilgi Paketlerinin Yeterlilikler Açısından İyileştirilmesi Çalıştayı” 07-11 Ocak 2019 tarihlerinde Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştay’a üniversitemizin bütün Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile iç ve dış paydaşları katıldı.

 

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Kalite Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, ders bilgi paketlerinin güncellenmesinin kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturduğunu vurguladı. Eğitim ve Öğretim Birimi Başkanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü ise Çalıştay’ın kapsamı, amacı ve yöntemi hakkında bilgiler vererek üniversitemizde iç kalite güvence sistemini oluşturma sürecinde; uygulanan programların sürekli izlenerek güncellenmesinin, programların öğrenci merkezli olarak öğrenme ve öğretmeye açık hâle getirilmesinin ve öğrenciye nitelikli bilgi ile becerilerin kazandırılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

 

 Dr. Öğr. Üyesi Burcu Duman tarafından Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki (TYYÇ) temel alan yeterlilikleri, program yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının ilişkilendirilmesi konularında dikkat edilecek hususlar aktarıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Kerem Kılıçay tarafından ise ders bilgi paketlerinin sisteme nasıl girileceği uygulamalı olarak gösterilerek bu süreçte ortaya çıkan sorunlara getirilebilecek olası çözüm önerileri ele alındı.

 

Genel sunumların ardından Çalıştay’a katılan tüm bölümler, iç ve dış paydaşlarıyla birlikte ders bilgi paketleri üzerinde çalıştılar. Çalıştay sürecince Eğitim Fakültesi Eğitim Programları Öğretim alanında Prof. Dr. Nuriye Semerci, Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Duman; Ölçme ve Değerlendirme alanında Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak ve Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yıldız Durak, Arş. Gör. Dr. Hasan Basri Kansızoğlu, Arş. Gör. Dr. Bekir Güler, Arş. Gör. Eda Akdoğdu, Arş. Gör. Betül Çimenli, Arş. Gör. Kenan Çetin tarafından TYYÇ, program ve öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme gibi konularda uygulamalı olarak katılımcılara destek sağlandı. Bütün birimlerin ders bilgi paketlerini eksiksiz tamamlamaları ve bunu bölümdeki tüm öğretim elemanlarının, iç ve dış paydaşların iş birliği ile yapmalarına yönelik olarak düşünce alışverişinde bulunuldu.

 

Çalıştay’ın sonunda genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında yapılan; Kalite Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Eğitim ve Öğretim Birimi Başkanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü ve Çalıştay’da görevli öğretim elemanlarının katıldığı toplantıda, kaliteyi arttırma ve iyileşmenin sürekliliğini sağlama konusuna vurgu yapıldı.

 

Rektörümüz Uzun,‘Sürekli iyileşme’ anlayışıyla üniversitedeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Uzun, “Kalite; eğitim-öğretim süreçleriyle birlikte yetkinlik ve yeterliliğimize de kusursuzluk katacaktır. Dolayısıyla gösterdiğimiz gayret kısa ve uzun vadede hem yetkinliğimiz hem de öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak noktasında faydalı olacaktır. Bu noktada yapacağımız çalışmalarla iç paydaşlarımızla birlikte dış paydaşlarımızın da katılımını önemsiyorum. Çünkü Yükseköğretim Kurumları tarafından verilen akademik bilgi ve beceriler; mesleğe ait bilgi ve beceriler ile mesleğe ait tutumlardan oluşması gerekmektedir. Bu anlamda kişinin bilgi ve becerileri ile ontolojisi birbiriyle örtüştüğü sürece kişinin mesleki marifetinde sürekli bir gelişme olacak, bu durumda Ülkemizin geleceğine değer katacaktır. Bu noktada Yükseköğretim Kurulumuzda da bugüne kadar ciddi çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmeye de devam etmektedir. Bu düşüncelerle bizleri yüreklendirmeleri ve desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK Kalite Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas ile YÖK üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Çalıştay boyunca gerçekleştirilen gayretli çalışmalardan dolayı ise akademik ve idari personelimiz ile birlikte tüm iç ve dış paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

  • Fakültemiz Öğretim Elemanları ile Video Konferans Yöntemiyle Değerlendirme Toplantısı

  • Üniversitemiz bünyesindeki ‘Sanal Kütüphane’ ile milyonlarca yayına erişmek mümkün

  • Üniversitemizdeki tüm alanlar dezenfekte ediliyor.

  • Üniversitemizden Koronavirüse karşı etkin mücadele

  • Dekanımızdan Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 172. Yılı Mesajı

  • İbrahim KAYIŞ'tan Dekanımız Prof. Dr. Çetin SEMERCİ'ye Ziyaret

  • Fakültemiz Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi Verildi.

  • Üniversitelerin Kurumsal Akreditasyonla İlgili Değerlendirici Eğitimleri Yapıldı.

  • Üniversite & Lise İşbirliğiyle Ortak Desen Dersi Yapıldı

  • İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerine "Proje Yazma Eğitimi" Verildi.