image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversite Bursu Başvuruları

ÜNİVERSİTE BURS DUYURUSU

Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Üniversitelere ayırmış olduğu burs kontenjanları belirlenmiş bu doğrultuda Fakültemize Üç (3) kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Yapılacak başvurular KYK tarafından Üniversitelere ayrılan kontenjanlar içindir.

KYK bursuna başvuracak öğrencilerimizin başvuru formlarını, 22 Ekim 2019 Pazartesi gününe kadar Fakültemiz Mali İşler Biriminde Fatih YILDIZ'a (Sözel İdari Bina 4. Kat 421 No'lu Oda) teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Başvuru formunu okunaksız ve eksik doldurulması ya da 22 Ekim 2019 tarihinden sonra teslim edilmesi halinde adayların başvuru formları geçersiz sayılacaktır.
  • Fakültemiz gerek görülmesi halinde burs başvurusu yapan adaylardan beyanları ile ilgili belge isteyebilir.

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9.maddesi)

  1. Genel Müdürlüğümüzden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,
  2. 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  4. Yabancı uyruklu öğrenciler,
  5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
  6. Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  7. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

·
 Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, intibak süresince burs tahsisi
yapılmamaktadır.