image/svg+xml
image/svg+xml

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Burs Başvuruları

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Dayanışma Vakfı’nın Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören yükseköğretim öğrencilerine yönelik vereceği burs için başvurular başlamıştır. Başvuruda bulunmak isteyen engelli Öğrencilerin ekteki formları eksiksiz doldurarak, başvuru formlarını en geç 02 Ekim 2020 Cuma gününe kadar Dekanlığa iletmeleri gerekmektedir.
------------------------------------------

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek
yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )
ADAY OLAMAYACAKLAR;
Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs
uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi
tutulmayacaktır.Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru
formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org) , bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar
eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 16 Ekim 2020 tarihine kadar öğretim kurumlarının
ilgili burs bürosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir),
kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,
2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü
belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da e-devletten isim
görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair
çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.