KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA DUYURUSU

  

BAŞVURU TARİHİ            : 11 Eylül-02 Ekim 2018

BAŞVURU YERİ                : DEKANLIK- Mali İşler Birimi (Bilg. İşl. Fatih YILDIZ)

KONTENJAN                     : 6 (Altı)

İSTENEN BELGELER      : Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

 

 ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU FORMUNA EKLEMESİ GEREKEN  BELGELER :

 

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 2- Öğrenci Belgesi

 3- Öğrenci Disiplin Belgesi

4- Anne ve/veya Babanın Gelirini Gösterir Belge/ Maaş Bordrosu. (Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise ÇALIŞMADIĞINA DAİR BELGE)

5- Adli Sicil Kaydı
6- Şehit ve/veya Gazi Yakınlık Derecesini Gösterir Belge (Şehit ve/veya Gazi Yakını Olan Öğrenciler)

7- Ziraat Bankası Hesap Numarası  ( İl ve Şube İsmi Belli Olacak Şekilde  Kendisine Ait IBAN No Gösterir  Belge)

(Örn: Bartın/Yalı Şubesi TRXX XXXX XXXX)

NOTLAR :

 1- İş Başvuru Formunun Üzerinde Fotoğraf olması Zorunludur. Aksi Takdirde Başvuru Geçersiz Sayılacaktır.

 2-  Bu Formu Doldurmak Başkanlığımız Hiçbir Taahhüt Altına Sokmaz.

 3- İş Başvuru Formu Doldurularak Çalışmak İstenen Birime Teslim Edilecektir.

 4- Bartın Üniversitesi Senatosunun 09/10/2015 Tarihli Senato Kararlarının 6. Maddesi Uyarınca Disiplin Cezası ve/veya Okulu Uzayan Öğrencilerin Başvuru Formları Dikkate Alınmayacaktır.

 5- Şehit ve Gazi Çocukları ile Engelli Öğrencilere Öncelik Verilecektir.

 6- Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İsteyen Öğrenciler  Yalnızca  Bir  Birime Müracaat Edebilir.