image/svg+xml
image/svg+xml

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

1

Program dahilinde dersler ve sınavlar hangi günlerde yapılacaktır? 

Pedagojik Formasyon dersleri Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır. Cuma günleri 17.00’da ve Cumartesi 09.00’da başlayacaktır. Dersler 45 dakika yapılacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda öğrencilere önceden bildirilmek şartıyla haftanın diğer günlerinde de ders veya sınav yapılabilecektir.

2

Derslere devam etmek zorunlu mu? Esneklik sağlanabilir mi?

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık hakkı %30’dur. Bunun dışında esneklik sağlanması mümkün değildir.

3

Bartın Üniversitesi dışında bir üniversitede 4. sınıf öğrencileri programa başvuru yapabilmekte midir?

Evet, yapılabilmektedir. Ancak derslere devam zorunluluğu gözardı edilmeyecektir.

4

Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları ve Uzaktan Eğitim mezunları pedagojik formasyona başvuru yapabiliyor mu?

Söz konusu program, AÖF ve Uzaktan Eğitim programları içinde de yer alıyorsa (örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi) bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

5

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilir.

6

Pedagojik formasyon eğitiminin “Askerlik” durumuma bir etkisi olur mu? Pedagojik Formasyon eğitimi ile askerliğimi tecil ettirebilir miyim?

Hayır, Pedagojik formasyon eğitiminin erkek öğrencilerin askerlik durumlarına hiç bir etkisi bulunmaz. Yani pedagojik formasyon eğitimini almanız askerliğinizi erteletmenize bir sebep değildir. 

7

“Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında okullarda yapılacak “staj” uygulamalarını istediğimiz yerde ve okulda yapamaz mıyız?

Hayır, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında okullarda yapılan staj uygulamaları Pedagojik Formasyon biriminin belirlediği yer ve okullarda olmak zorundadır.

8

Bir öğretmenlik alanından aldığım pedagojik formasyon belgesi başka bir alan için de geçerli sayılır mı?

MEB Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kurul kararlarının 8. maddesinde şu ifade geçmektedir: “Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir.”  Bu cümleye istinaden bir bölümden alınan pedagojik formasyon belgesinin farklı alanlarda da geçerli olacağı söylenebilir.

9

Pedagojik formasyon almaya hak kazandım. KYK bursu alabilir miyim?

Hayır, Pedagojik formasyon eğitimi, sertifika programı olarak kabul edildiğinden Kredi Yurtlar Kurumundan burs alma gibi bir olanağınız yoktur.

10

Yüksek Lisans yapıyorum, aynı anda formasyon alabilir miyim?

Evet, Pedagojik formasyon eğitimi, sertifika programı olarak geçtiğinden yüksek lisansla aynı anda alınabilir.

11

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen dersler daha önce alınmış ve başarılı olunmuşsa muaf olma talep edilebilir mi?

Evet, ancak muafiyet talep edilen derse yönelik transkript ve ders içeriklerinin belirtildiği belge ibraz edilmek zorundadır. 

12

Başarısız olunan dersleri tekrar almak için yapılması gerekenler nelerdir?

Başarısız olunan dersler için fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe vermeniz ve ilgili dersin kredisi kadar ücreti bankaya yatırarak dekontunu teslim etmeniz gerekmektedir.

13

Devamsızlık konusunda sağlık raporunun etkisi nedir?

Hayır, Öğrencilerin devamları üniversitemiz eğitim-öğretim yönetmeliği kapsamında alınmaktadır. Bu nedenle devamsızlıklarda sağlık raporu geçerli değildir. Rapor sadece ara sınavları kapsamında kullanılabilir.

14

Dersler hafta içinde veya hafta sonlarında, gündüz veya akşam öğrencilerin bir işte çalışma durumu vs. gibi şartlar dikkate alınarak, öğrenci menfaati odaklı düzenlenemez mi?

Hayır, siz değerli öğrencilerimizin şartları, programı yöneten ilgili birimlerce olabildiğince dikkate alınmaktadır. Program standart olarak hazırlanmıştır. Program kendinize uygum değilse lütfen başvurmayınız. Dersler Cuma günleri 17.00’da ve Cumartesi sabah 9.00’da başlamaktadır. ÖSYM tarafından yapılan sınavların veya resmi tatile denk gelen günlerin telafileri Pazar günlerinde yapılacaktır. Ayrıca dönem içinde yapılacak olan sınavlar Perşembe-Cuma günleri ders saatleri dışında yapılacaktır.

15

Değerlendirme kapsamında akademik not ortalaması 100’lük sistemde mi yoksa 4’lük sistemde mi değerlendirilmeye alınacak?

 Programa müracaat eden öğrencilerin akademik not ortalamaları 4’lük sisteme göre yapılacaktır. 100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.  Örneğin 100’lük not sistemine göre notu 97.54 olan bir öğrencinin not ortalaması dönüşüm tablosuna göre 97.43 ile 97.66 aralığında görülmektedir. Ancak 97.54 ortalaması 97.43’e daha yakın olduğu için bu notun karşılığı olan 3.89 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

16

Ben Peyzaj bölümü mezunuyum, arkadaşım da kamu yönetimi mezunudur. Biz başvuru yapabilecek miyiz?

MEB Talim ve Terbiye Kurulunda atamaya esas olan listede isimler var ancak Bartın ilinde öğretmenlik uygulaması için liselerde uygun branş bulunmadığı ve/veya ilgili öğretmenlik alanında öğretim üyesi olmadığı için kontenjan verilmemiş olabilir. Uygun şartlar sağlandığında duyuruya eklenir. Ancak şu an duyuruda belirtilen alanlar dışında başvuru yapılmamalıdır.

17

Seçmeli dersleri nasıl seçeceğiz?

İki seçmeli ders grubundan birer seçmeli dersin kesin kayıt sırasında seçilmesi gerekiyor. Birim tarafından açılması öngörülen her seçmeli dersin bir kotası bulunacaktır. Örneğin kota 30 olarak konulmuşsa kota dolduğunda başka seçmeli dersi seçmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle önce kayıt yaptıran istediği seçmeli dersleri seçebilecektir.

18

ÖSYM puanımı bilmiyorum ve bulamıyorum ne yapabilirim?

Sıralama, 4’lük not ortalamasına göre yapılmaktadır. ÖSYM puanına gerek kalmıyor. ÖSYM puanını boş geçebilirsiniz.

19

Mezun durumuna ne yazacağım?

 Mezunsanız ve Mezun seçeneği varsa işaretleyiniz yoksa boş bırakınız. 4.sınıfta iseniz 4.sınıfı işaretleyiniz.

20

Başvuruda öğretmenlik alanına ne yazmalıyım?

Duyuruda başvurulan öğretmenlik alanları (atamaya esas olan) verilmiştir. Sizin bölüme uygun olanını seçip yazınız.

21

İki dönem boyunca hangi dersleri alacağız?

 

1.Dönem Teorik Dersler

Teori

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

2. Dönem  Uygulamalı Dersler

Teori

Uygulama

Kredi

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

 

Seçmeli Ders I

Grubu

 

Seçmeli Ders II

Grubu

 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2