Fakülte-Okul işbirliği kapsamında fakültemiz ve ilimizde bulunan okullar toplantıda bir araya geldi.

Fakülte-Okul İşbirliği

Fakülte-Okul işbirliği kapsamında fakültemiz ve ilimizde bulunan okullar toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Fatma ÜNAL, Fakülte Sekreterimiz Memduh ŞAHİN, ilimizde bulunan okulların müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleri katıldı.
Toplantıda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı değerlendirilirken sonraki yıllarda neler yapılabileceği konuşuldu. Fakülte-okul işbirliği kapsamında ‘Topluma Hizmet Uygulamaları, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması’ dersleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunularak daha verimli hâle getirilmesi için yapılabilecekler konuşuldu. “Güçlü işbirliği, güçlü gelecek.” düşüncesiyle yapılan toplantıda fakülte ve okulların daha yakın ilişkiler içinde olması gerektiği ifade edildi.
2018-2019 yılı değerlendirilirken; yıl içinde yaşananlar, olumlu-olumsuz durumlar, çözüm mekanizmasının işlerliği, fakülte ve okulun süreç içindeki durumları konuşuldu. Öğretmen ve idarecilerin sürece ilişkin yorumları dinlendi.
Okul dışı öğrenme ortamlarının geliştirilmesi kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında fakülte-okul işbirliğinin artırılması kararı alındı.
Gelecek yıllarda işbirliğinin daha iyi sağlanabilmesi açısından muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde konuşuldu.
  • 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi “Fakülte Akademik Kurul Toplantısı” Gerçekleştirildi.

  • Fakültemizin uluslararası projesi kabul edildi.

  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı Yapıldı.

  • "O Köy Bilim Köyümüzdür" Projesi Ulusal Basında...

  • TÜBİTAK 2242- Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nda Büyük Başarı

  • Fakülte-Okul işbirliği kapsamında fakültemiz ve ilimizde bulunan okullar toplantıda bir araya geldi.

  • Fakültemiz 2019 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Sınıf öğretmenliği programı 2. sınıf öğrencilerinden "Oyuncak Kütüphanesi" projesine destek.

  • Fakültemiz Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencileri ders kapsamında yaptıkları materyalleri Akçalı İlkokulunda sergilediler.

  • "Geleceğimiz için SIFIR ATIK" Etkinliği gerçekleştirildi.