ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRECEK OLAN YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE

Resim-İş Öğretmenliği özel yetenek sınavına girecek olan yabancı uyruklu adayların sınav yer ve tarihi aşağıda belirtildiği gibidir.

 

I. Aşama (Desen) Sınavı 15 Ağustos Salı, saat 09.30

II. Aşama (İmgesel) Sınavı 15 Ağustos Salı, saat 14:30

Sınav, Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Eğitim Fakültesi idari binasındaki Görsel Sanatlar Atölyesinde yapılacaktır.

 

Not:

Sınava girecek olan adayların fotoğraflı ve resmi onaylı kimlik belgelerini sınav süresince yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. ( Sınav giriş belgeleri sınav günü salon başkanı tarafından verilecektir.)

 

Sınav salonuna girişlerde 50x70 cm boyutunda altlık(duralit), siyah kurşun kalem (HB,2B,3B v.d.) silgi, kalemtıraş, mandal/kıskaç ve su dışında herhangi bir malzeme salona alınmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için kılavuzu inceleyiniz.

2017 Özel Yetenek Giriş Sınavı Kılavuzu.docx

Bartin Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Tel: Santral :0 378 501 10 00 Dahili: 1165 Belge Geçer: 0 378 ... .. .. E-posta: egitim@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi