Akademik Personel Bilgi Bankası

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL

İlköğretim Bölümü  Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
Bölüm Başkanı/Anabilim Dalı Başkanı

e-posta: fatmaunal@bartin.edu.tr
Telefon: 0 378 223 51 92    .  
Faks: 0 378 223 52 08
Eğitim Bilgileri
Lisans:                  Gazi Üniversitesi , Kastamonu Eğitim Fakültesi , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği   -  2000
Yüksek Lisans:   1.Gazi Üniversitesi, 2.Ankara Üniversitesi , 1.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2.Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 1.Sosyal Bilgiler Eğitimi, 2.Eğitimde Program Geliştirme   -  1.2003, 2. devam ediyor
Doktora:              Gazi Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Sosyal Bilgiler Eğitimi   -  2008
Akademik Çalışmalar

      1.     Yayınlar

      1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Artsand Humanities)

1.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        1.2.1. Babadoğan, Cem; Ünal, Fatma. (2011). “Examples of Instructional Design for Social Studies According to Meaningful Learning and Information Processing Theories”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, pp. 2155 – 2158.

        1.2.2. Ünal, Fatma; Ünal, Mehmet. (2012). “1998 ve 2004 SosyalBilgiler Öğretim Programına Göre Hazırlanan Ders Kitaplarında Yer Alan Kavramların Karşılaştırılması”, International Social Science Education Journal-ISSEJ, Volume I, Issue II, Article IV, pp. 1-13.

        1.2.3. Ünal, Fatma; Özmen, Cengiz. (2012). "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İlköğretimSosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Ailenin Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, International Congress on Culture and Society Special Issue. Volume03, Issue 05, 109-123.

        1.2.4. Ünal, Fatma; Yıldız,  Abdullah. (2012)."İsviçre Zürih Kantonu Vatandaşlık Eğitimi Taslak Programı İle Türkiye Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Programının Karşılaştırılması", IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, International Congress on Culture and Society Special Issue. Volume 03, Issue 05, 352-372.

1.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

        1.3.1. Babadoğan, Cem; Ünal, Fatma. (2011). Examples of Instructional Design for Social Studies According to Meaningful Learning and Information Processing Theories”, 3rd World Conference On Educational Sciences Bahcesehir Univeristy, 3-7 February 2011, İstanbul-Turkey.

        1.3.2. Ünal,Fatma; Ünal, Mehmet. (2011). “İlköğretim Türkçe ve Sosyal Bilgiler Dersleri Arasındaki İlişkilendirmenin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık 2011, Ankara.

        1.3.3. Ünal,Fatma. (2012). “İlköğretim Programlarındaki İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitiminin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012, İstanbul.

        1.3.4. Ünal,Fatma. (2012). "Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi Durumunun Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi I.Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Ankara.

        1.3.5. Ünal,Fatma; Başol, Samettin. (2012). "Cumhuriyet’ten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Türklerde Devlet Teşkilatı Konularının Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi II. Uluslararası Tarih Eğitimi Kongresi, 14-16 Haziran 2012,Trabzon.    

        1.3.7. Ünal,Fatma; Özmen, Cengiz. (2012). "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Ailenin Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 28-30Haziran 2012, Ankara.

        1.3.8. Ünal,Fatma; Yıldız,  Abdullah. (2012). "İsviçre Zürih Kantonu Vatandaşlık Eğitimi Taslak Programı İle Türkiye Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Programının Karşılaştırılması", I. Uluslararası Kültür ve Toplum Kongresi, 28-30 Haziran 2012, Ankara.

        1.3.9. Ünal,Fatma; Özmen, Cengiz. (2012). "1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları İle Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konuları", UluslararasıTürk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1-3 Ekim 2012, Sinop.

        1.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        1.5.1. Ünal, Fatma; Başol,Samettin. (2010). “Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Müfredatlarında Türk Ordusu ve Askerlik”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, sayfa 161-183.

        1.5.2. Ünal, Fatma; Ünal,Mehmet. (2010). “Türkiye’de Ortaöğretim Programlarının Gelişimi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 , sayfa 110-125.

        1.5.3. Ünal, Fatma; Ünal,Mehmet. (2011). “Türkiye’de İlkokul/İlköğretim Programlarının Gelişimi”,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 15, Sayı 1, sayfa 93-105.

        1.5.4. Ünal, Fatma. (2011).“6. Sınıf Sosyal Bilgiler ‘Demokrasinin Serüveni’ Ünitesi Öğretim Programının Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), sayfa 35-53.

        1.5.5. Ünal, Fatma; Ünal,Mehmet. ( 2012). “Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (1924-2005) ve Ders Kitaplarında (2005-2010) Harita Okuma Becerisi”, Millî Eğitim Dergisi, 41(193), sayfa 165-183.

1.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        1.6.1. Başol, Samettin;Ünal, Fatma. (2009). “Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Müfredatlarında Türk Kültürü Konuları”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, IV. SosyalBilimler Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim 2009, İstanbul.

        1.6.2. Ünal, Fatma; Ünal,Mehmet. (2011). “İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Sarmal Programlama Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011,Burdur.

        1.6.3. Ünal,Fatma; Ünal, Mehmet. (2011). “1998 ve 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Göre Hazırlanan Ders Kitaplarında Yer Alan Kavramların Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,13-16 Ekim 2011, Ankara.     

          1.7.  Diğer yayınlar

         1.7.1. Ulusal hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler

        1.7.1.1. Ünal, Fatma. (Şubat 2011). “İlköğretimde Sürdürülebilir Çevre Eğitimde Suyun Yeri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, yıl 11, sayı 132, sayfa68-73.

          1.7.1.2. Ünal, Fatma. (Nisan 2011). “Erozyonla Aşınıp Taşınıyoruz…”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, yıl 11, sayı 134, sayfa 48-51.

1.7.1.3. Ünal,Fatma. (Nisan 2012). “Avrupa'da Öğretmen Eğitimi", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, yıl 13, sayı 146, sayfa 14-19.

1.7.2. İlköğretim ders kitapları (Editörlük)

   1.7.2.1. Yetiştirici Sınıflar Eğitimi Sosyal Bilgiler 4-5. sınıf Ders Kitap Setleri (Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı), Milli Eğitim Yayınları, 2008.

1.7.2.2. Yetiştirici Sınıflar Eğitimi Sosyal Bilgiler 6-7. sınıf Ders Kitap Setleri (Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı), Milli EğitimYayınları, 2008. 

    1.7.3. İlköğretim ders kitapları (Yazarlık)

1.7.3.1. İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. sınıf Ders Kitap Setleri (Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı), Milli Eğitim Yayınları, 2010.

1.7.3.2. İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. sınıf Ders Kitap Setleri (Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı), Milli Eğitim Yayınları, 2011.

1.7.3.3. İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. sınıf Ders Kitap Setleri (Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı)”, Milli Eğitim Yayınları, 2012.

 

    1.7.4.Program geliştirme, öğretmen yeterlilikleri vb. çalışmalar

1.7.4.1. Yetiştirici Sınıflar Eğitimi Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Öğretim Programı, 2006.

1.7.4.2. Yetiştirici Sınıflar Eğitimi Sosyal Bilgiler 6-7. Sınıf Öğretim Programı, 2006.

1.7.4.3. İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı Çalışma Raporları, Sosyal Bilgiler Bölüm Yayımı, 2008.

1.7.4.4. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2008.

1.7.4.5. Ünal, Fatma (2008).  "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı". Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Eğitici El Kitabı. (Koordinatör: Faik Kazancı). Ankara:  MEB-UNICEF Yayını. 

          2.    Projeler

  2.1.Uluslararası projeler

2.1.1.  Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP): Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Projesi, 2005-2007. (Projede materyal geliştirme, materyal inceleme, öğretmen yeterlilikleri, hizmet içi eğitim, panel ve seminerlerde alan uzmanı)

2.1.2. Türkiye'de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru Projesi: UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve SHÇEK ortak projesi, 2006-2008. (Projede program geliştirme, materyal geliştirme, hizmet içi eğitim, panel ve seminerlerde alan uzmanı)

2.1.3. Haydi Kızlar Okula! Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası. Türkiye Cumhuriyeti ve UNICEF Projesi, 2006-2008. (Projede materyal hazırlama, bilgilendirme toplantılarında uzman)

2.1.4. Okul Temelli Afet Eğitimi Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Projesi, 2010-2011.  (Projede alan uzmanı)

2.1.5. Her Çocuk Başarır Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği Destekli (Ortaöğretim Projesi kapsamında) Proje. 2011.  (Projede alan uzmanı) 

2.2. Ulusal projeler

2.2.1. Eğitimde FATİH Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenmekte. 2011-2012. (Projede e-müfredat ve z-kitap çalışmalarında alan uzmanı)

2.2.1. TEMA Çevre Eğitimi Projesi: TEMA Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı ortak projesi. 2002-2003. (Projede alan uzmanı ve eğitici) 

          3. Seminer, Panel, Konferans,Çalıştaylar

3.1. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Tanıtımı, Sosyal Bilgiler Kitap Setlerinin Kullanımı, Öğretim İlke, Yöntem ve Teknikleri, Etkinlik Hazırlama, Öğretim Materyallerinin Hazırlanması (Öğretim Görevlisi). ProgramTanıtımı, Özgün Materyal ve Etkinlik Geliştirme Semineri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Haziran ve Eylül İlköğretim Okulları Seminer Dönemleri 2008,2009, 2010, 2011.

3.2. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri( Konuşmacı). Öğretmen Özel Alan Yeterlilikleri Çalıştayı, Ankara,12-16.05.2008.

3.3. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi (Konuşmacı). İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilme ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretimle Paylaşılması Çalıştayı, Ankara, 21-23.05.2008.

3.4. Yetiştirici Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları Tanıtımı (Öğretim Görevlisi). Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Formatörlük Kursu, Ankara, 30.06-04.07.2008.

3.5.  Etkili Öğrenme-Öğretme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar (Öğretim Görevlisi). Yurt Dışı Göreve UyumSemineri, Sinop, 27.06.2011.

3.6. Sosyal Bilgiler e-müfredat, e-kitap, z-kitap Çalışmaları (Konuşmacı, Katılımcı). FATİH Projesi Çalıştayı, Antalya, 19-23.12.2011.

3.7. Yapılandırıcı Yaklaşımda Öğrenme Semineri (Konuşmacı). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bartın, 03.04.2012. 

       4.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

       4.1.Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği-2010

       4.2.Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği-2012 

        5.  Ödüller

5.1. Haydi Çocuklar Aşıya Kampanyası,Teşekkür Belgesi, Şereflikoçhisar İl Sağlık Müdürlüğü, 2004

5.2. Şereflikoçhisar Sağlık Meslek Lisesi Okul Birinciliği Onur Belgesi, 2006

5.3. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Birincilik Ödül Belgesi, 2000

5.4. TEMA Vakfı Teşekkür Belgesi, 2004

5.5. Aylıkla Ödüllendirme, Ankara Valiliği, 2006

5.6. Takdir Belgesi, Ankara Valiliği, 2006

5.7. Teşekkür Belgesi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,2007

5.8. Teşekkür Belgesi,İlköğretim Genel Müdürlüğü, 2008

5.9. Teşekkür Belgesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2009 

        6.  Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

   

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2012-2013

Güz

Türkiye Fiziki Coğrafyası

2

0

30

Temel Hukuk

2

0

30

Halk Kültürü

2

0

30

İlkbahar

 Vatandaşlık Bilgisi

2

30 

 Türk Eğitim Tarihi

30 

 2013-2014

Güz

 Hayat Bilgisi Öğretimi

3  

0

 36

 İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

 30

İlkbahar

 Sosyal Bilgiler Öğretimi

3  

0  

35  

 Özel Öğretim Yöntemleri

 Değerler Eğitimi

3

3

2

0

24

20  
 

 Akademik Personel Sayfanızı Düzenlemek İçin Tıklayınız.

 HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink                                  HyperLink                                           
Copyrihgt © 2012 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm Hakları Saklıdır. egitim@bartin.edu.tr                                                 Grafik & Yazılım: Barış ÇUKURBAŞI