Yönetim Kurulu

UNVANI - ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.  Çetin SEMERCİ

Dekan / Başkan

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN

Üye / Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Aslı YAZICI

Üye / Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Üye / Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Üye / Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Ayla Çetin DİNDAR

Üye / Doçent Temsilcisi

Doktor Öğretim Üyesi Sinem TARHAN

Üye /  Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Mehmet ÖZSAN

Raportör / Fakülte Sekreteri